Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Y Tế

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Thiết bị máy lọc nước chạy thận nhân tạo 150 Lít

Máy lọc được thiết kế trong tủ inox bảo vệ.

Khung tủ inox chắc chắn, gồm 02 cánh cửa.

Công suất: 60-150L/ giờ

70.000.000 ₫ 60.000.000 ₫
-14%

Thiết bị máy lọc nước chạy thận nhân tạo 150 Lít

Máy lọc được thiết kế trong tủ inox bảo vệ.

Khung tủ inox chắc chắn, gồm 02 cánh cửa.

Công suất: 60-150L/ giờ

70.000.000 ₫ 60.000.000 ₫
-14%

Máy lọc nước Watts cho máy chạy thận công suất 750 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 750 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 1500 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 1.500 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 1500 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 1.500 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 2000 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 2000 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 2000 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 2000 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 250 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 250 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 250 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 250 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 500 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 350 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫

Máy lọc nước chạy thận công suất 500 lít/giờ

- Công suất thiết kế: 350 lít/giờ

- Nước thành phẩm đạt tiêu chuẩn nước cho máy chạy thận

- Thiết kế hoạt động 24/24

- Tự ngắt khi không có nước cấp và tự khởi động lại khi có nước

- Kiểm tra nhanh chất lượng nước đầu vào, đầu ra (chỉ tiêu TDS)

0 ₫