Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Wapure

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước RO Wapure 5 cấp

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Công nghệ lọc nước RO, cho nước tinh khiết sau lọcSố cấp lọc: 5 cấp
 • Lọc nước và loại bỏ mọi tạp chất độc hại trong nước như amip; asen; ion kim loại
 • Bổ sung thêm nhiều loại vi khoáng hơn nữa vào trong nước sau lọc để tăng thêm chất lượng của nước
 • Nước sau lọc uống trực tiếp không cần đun sôi
3.648.000 ₫

Máy lọc nước RO Wapure 6 cấp

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Công nghệ lọc nước RO, cho nước tinh khiết sau lọc
 • Số cấp lọc: 6 cấp
 • Lọc nước và loại bỏ mọi tạp chất độc hại trong nước như amip; asen; ion kim loại
 • Bổ sung thêm nhiều loại vi khoáng hơn nữa vào trong nước sau lọc để tăng thêm chất lượng của nước
 • Nước sau lọc uống trực tiếp không cần đun sôi
3.857.000 ₫

Máy lọc nước RO Wapure 7 cấp (Trắng)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Công nghệ lọc nước RO cho nước tinh khiết sau lọc
 • Số cấp lọc: 7 cấp
 • Lọc nước và loại bỏ mọi tạp chất độc hại trong nước như amip; asen; ion kim loại
 • Bổ sung thêm nhiều loại vi khoáng hơn nữa vào trong nước sau lọc để tăng thêm chất lượng của nước
 • Nước sau lọc uống trực tiếp không cần đun sôi
4.379.000 ₫

Máy lọc nước RO Wapure 8 cấp (Trắng)

ảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Công nghệ lọc nước RO, cho nước tinh khiết sau lọc.
 • Số cấp lọc: 8 cấp.
 • Lọc nước và loại bỏ mọi tạp chất độc hại trong nước như amip; asen; ion kim loại.
 • Bổ sung thêm nhiều loại vi khoáng hơn nữa vào trong nước sau lọc để tăng thêm chất lượng của nước
 • Nước sau lọc uống trực tiếp không cần đun sôi
5.215.000 ₫