Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước US-FBA

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước US-FBA FI6-10

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn.
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
4.490.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FS9-10

Bảo hành 2 năm bằng hóa đơn.
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
3.980.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI6-10 không tủ

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
4.230.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI7-10

Bảo hành 2 năm Bằng Hóa đơn.
 • Biến thế: AC 110/220, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
 • Máy tự động rửa màng R.O trước khi lọc nước.
4.830.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI8-10

Bảo hành 2 năm bằng hóa đơn.
 • Biến thế: AC 110/220, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
 • Máy tự động rửa màng R.O trước khi lọc nước
4.930.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI8-10 không tủ

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn
 • Biến thế: AC 110/220, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
 • Máy tự động rửa màng R.O trước khi lọc nước.
4.430.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI9-10

Bảo hành 2 năm Bằng Hóa đơn.
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
4.778.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FI9-10 không tủ

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
4.530.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FIN9-10 4 in 1 9 cấp (Trắng)

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn.
 • Biến thế: AC 110/220, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
4.900.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FS6-10 (Vàng-không tủ)

Bảo hành 2 năm Bằng Hóa đơn.
 • Biến thế: AC 110/220, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
3.180.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FS6-10 không tủ (Xanh)

Bảo hành 2 năm bằng Hóa đơn
 • Biến thế: AC 220V/50Hz, DC 24V cấp điện cho bơm R.O và các van tự xả.
 • Van áp thấp: tự động ngắt điện khi áp lực đầu nguồn không đủ.
 • Bơm cao áp: tạo áp suất 100PSI, đủ áp lực đẩy nước qua màng 0.0001 micro.
 • Van áp cao: tự động ngừng hoạt động khi nước đầy bình ( đủ áp trong bình áp).
 • Bình áp chứa nước: dự trữ nước lọc tới 10L
3.180.000 ₫

Máy lọc nước US-FBA FS8-10

Bảo hành 2 năm Bằng Hóa đơn.
 • Theo công nghệ Mỹ
 • Đảm bảo sức khỏe gia đình bạn
 • Dễ sử dụng
3.880.000 ₫