Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Thô

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 1 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất

Tuổi thọ nguyên liệu : 3 -6 tháng

Công suất: 200lít/h

500.000 ₫ 370.000 ₫
-26%

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 1 Cột PW-10T Pure-Water

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất

Tuổi thọ nguyên liệu : 3 -6 tháng

Công suất: 200lít/h

500.000 ₫ 370.000 ₫
-26%

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 1 Cột PW-10T Pure-Water

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất

Tuổi thọ nguyên liệu : 3 -6 tháng

Công suất: 200lít/h

500.000 ₫ 370.000 ₫
-26%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 1 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất; rỉ sắt; bùn đất . . .

Tuổi thọ lõi PP: 3 -6 tháng 

Chất liệu nhựa cao cấp

1.200.000 ₫ 950.000 ₫
-21%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 2 Cột

 

 
1.600.000 ₫ 1.490.000 ₫
-7%

Máy Lọc Nước Thô 1 Cột

Lọc cặn có trong nước, cặn lơ lửng có trong nước, loại bỏ bùn đất, rỉ sét, tạp chất có kích thước > 5 micron

750.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô 1 Cột WHF-20-01 hiệu Dctorwho

Bảo hành 02 năm

WHF-20-01 hiệu DoctorWHO 

800.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô 2 Cột WHF-20-02 hiệu DctorWHO

Bảo hành 02 năm

WHF-20-02 hiệu DoctorWHO

1.850.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô 3 Cột

Cột lọc thô đầu nguồn PP20"

  -  Lõi lọc PP5M loại bỏ rong rêu, phù sa và các tạp chất dạng thô, có kích thước lớn

  -  Lõi than hoạt tính diệt mùi, khử khuẩn, hấp thụ 1 phần kim loại nặng

  -  Lõi Catrion loại bỏ Canxi làm mềm nước cứng

2.100.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô 3 Cột PW10-3T

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 200lít/h

1.200.000 ₫ 950.000 ₫
-21%

Máy Lọc Nước Thô 3 Cột WHF-20-03 hiệu DctorWHO

Bảo hành 02 năm

WHF-20-03 hiệu DoctorWHO 

2.850.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô Lớn 1 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất; rỉ sắt; bùn đất . . .

Tuổi thọ lõi PP: 3 -6 tháng 

Chất liệu nhựa cao cấp

1.250.000 ₫ 950.000 ₫
-24%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 1 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất; rỉ sắt; bùn đất . . .

Tuổi thọ lõi PP: 3 -6 tháng 

Chất liệu nhựa cao cấp

1.250.000 ₫ 950.000 ₫
-24%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 2 Cột

 

 
1.600.000 ₫ 1.490.000 ₫
-7%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 2 Cột

 

 
1.600.000 ₫ 1.390.000 ₫
-13%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 3 Cột PW-20-3T PURE-WATER

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 500-800lít/h

2.500.000 ₫ 2.100.000 ₫
-16%

Máy Lọc Nước Thô Lớn 3 Cột PW-20-3T PURE-WATER

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 500-800lít/h

2.500.000 ₫ 2.100.000 ₫
-16%

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 2 Cột

Cột lọc thô đầu nguồn PP20"

- Lõi lọc PP5M loại bỏ rong rêu, phù sa và các tạp chất dạng thô, có kích thước lớn

- Lõi than hoạt tính diệt mùi, khử khuẩn, hấp thụ 1 phần kim loại nặng

 

1.500.000 ₫

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 3 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 400lít/h

900.000 ₫ 740.000 ₫
-18%

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ 3 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 100-300lít/h

699.000 ₫ 600.000 ₫
-14%

Máy Lọc Nước Thô Nhỏ HÀN QUỐC

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; clo dư; kim loại nặng; thuốc trừ sâu

Tuổi thọ nguyên liệu : 3-12 tháng

Công suất: 100-300lít/h

2.350.000 ₫ 1.850.000 ₫
-21%

Máy Lọc Thô Nhỏ 2 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất; rỉ sắt; bùn đất; clo dư; mùi không tốt

Tuổi thọ nguyên liệu : 3 -6 tháng

Công suất: 400lít/h

800.000 ₫ 470.000 ₫
-41%

Máy Lọc Thô Nhỏ 2 Cột

Chức năng: Loại bỏ các cặn bẩn; tạp chất; rỉ sắt; bùn đất; clo dư; mùi không tốt

Tuổi thọ nguyên liệu : 3 -6 tháng

Công suất: 400lít/h

800.000 ₫ 470.000 ₫
-41%