Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước NYK

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Bảo hành 24 tháng bằng hóa đơn Công nghệ RO & NANO 2 vòi nước Máy có công suất 10L/h 6 lõi lọc đảm bảo nước sạch

Bảo hành 24 tháng bằng hóa đơn
 • Công nghệ RO & NANO 2 vòi nước
 • Máy có công suất 10L/h
 • 6 lõi lọc đảm bảo nước sạch
5.900.000 ₫

Máy lọc nước Nano NYK NYK1175 5 cấp lọc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 5 cấp lọc
 • Lọc sạch cặn bẩn
2.800.000 ₫

Máy lọc nước Nano NYK NYK1176 6 cấp lọc (Xanh)

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 6 cấp lọc
 • Lọc sạch cặn bẩn
3.050.000 ₫

Máy lọc nước Nano NYK NYK1177 7 cấp lọc (Xanh)

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 7 cấp lọc
 • Lọc sạch cặn bẩn
3.300.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1166CT 6 cấp lọc có công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 6 cấp lọc có công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
3.520.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1167CT 7 cấp lọc có công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 7 cấp lọc có công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
3.870.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1167DHCT 7 cấp lọc có đồng hồ công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 7 cấp lọc có đồng hồ công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
3.950.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1168CT 8 cấp lọc có công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 8 cấp lọc có công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
4.120.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1168DHCT 8 cấp lọc có đồng hồ công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 8 cấp lọc có đồng hồ công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
4.200.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1169CT 9 cấp lọc có công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 9 cấp lọc có công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
4.370.000 ₫

Máy lọc nước RO NYK NYK1169DHCT 9 cấp lọc có đồng hồ công tắc (Xanh)

Bảo hành 24 tháng bằng phiếu bảo hành
 • Thiết kế hiện đại
 • 9 cấp lọc có đồng hồ công tắc
 • Lọc sạch cặn bẩn
4.450.000 ₫