Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.
Danh mục sản phẩm
Thương hiệu

Máy Lọc Nước Nano Hanico

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy Lọc Nước Nano Hanico 4 cấp

Loại bỏ các loại mùi, vị và clo

Loại bỏ vi khuẩn và kim loại nặng

Loại bỏ các chất thuốc trừ sâu

Loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ

Loại bỏ vi khuẩn tuyệt đối

3.290.000 ₫

Máy Lọc Nước Nano Hanico 5 cấp

Máy sử dụng công nghệ Nano diệt khuẩn trực tiếp.
Lọc được các nguồn nước khác nhau.
3.490.000 ₫

Máy Lọc Nước Nano Hanico 6 cấp

Máy có hiệu suất lọc nước cao và không có nước thải.
Máy sử dụng công nghệ Nano diệt khuẩn trực tiếp.
Lọc được các nguồn nước khác nhau.
 
3.690.000 ₫

Máy Lọc Nước Nano Hanico 6 cấp Mới

Loại bỏ các loại mùi, vị và clo

Loại bỏ vi khuẩn và kim loại nặng

Loại bỏ các chất thuốc trừ sâu

Loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ

Loại bỏ vi khuẩn tuyệt đối

3.890.000 ₫

Máy Lọc Nước Nano Hanico 7 cấp

Loại bỏ các loại mùi, vị và clo

Loại bỏ vi khuẩn và kim loại nặng

Loại bỏ các chất thuốc trừ sâu

Loại bỏ các chất ô nhiễm hữu cơ

Loại bỏ vi khuẩn tuyệt đối

4.280.000 ₫