Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Kashuko

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước Kashuko 6 cấp lọc

-  Số cấp lõi lọc: 06 cấp

-  Màng RO: Filmtec - USA

-  Lõi số 5: Nano Silver + Tạo vị

-  Lõi số 6: Tăng Oxy cho nước

- Trọng lượng: 23Kg

3.980.000 ₫

Máy lọc nước Kashuko 7 cấp lọc

    +  Tự động dừng máy khi lọc đầy bình chứa 

     +  Tự động dừng máy khi mất nước đầu vào máy 

     +  Tự động xả nước thải trong quá trình lọc 

 

4.050.000 ₫

Máy loc nước RO - Kashuko 5 cấp lọc

- Tự động Rửa màng RO trước khi Lọc nước

- Tự động báo Khi thiếu nước.

- Ngừng Hoạt động khi bình nước đầy ( bạn sẽ không bị lãng phí điện).

- Tự động xả nước thải.

3.450.000 ₫

Máy loc nước RO - Kashuko 6 cấp lọc

- Tự động báo Khi thiếu nước.

- Ngừng Hoạt động khi bình nước đầy ( bạn sẽ không bị lãng phí điện).

- Tự động xả nước thải.

3.550.000 ₫