Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Hanico

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Bộ máy lọc nước RO D@P DP-RC7 và lõi lọc số 1+ số 2+ số 3 RO Hanico

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành

3.649.000 ₫

Bộ máy lọc nước RO Hanico HN-RC6 và lõi lọc số 1 + số 2 + số 3 RO Hanico

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành

3.449.000 ₫

Bộ máy lọc nước RO Hanico HN-RC8 và lõi lọc số 1+ số 2+ số 3 RO Hanico

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành

3.949.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B5B 5 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.389.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B5B 5 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành
 
2.889.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B5B 5 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.089.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B6B 6 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.289.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B6B 6 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.589.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B6B 6 cấp lọc

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.089.000 ₫

Máy lọc nước Nano Hanico HN-B7B 7 cấp lọc (Trắng)

Bảo hành 36 tháng bằng phiếu bảo hành

3.789.000 ₫

Máy lọc nước RO Hanico HN-RC6 - 6 cấp lọc (Trắng)

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành
  • Kháng khuẩn
  • Loại bỏ chất rắn; ion kim loại nặng
  • Cân bằng PH
3.389.000 ₫

Máy lọc nước RO Hanico HN-RC7 - 7 cấp lọc(Trắng)

Bảo hành 12 tháng bằng phiếu bảo hành
  • Tặng chỉ số pH
  • 7 lõi lọc
  • Hạt gốm công nghệ cao
  • Tăng lượng oxy trong nước
3.589.000 ₫