Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước Đại Thành

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước RO Đại Thành 06ECO

Màng lọc RO nhập khẩu từ tập đoàn GE Water - Mỹ

12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
4.100.000 ₫ 3.650.000 ₫
-11%

Máy lọc nước RO Đại Thành 07ECO

Màng lọc R.O nhập khẩu từ tập đoàn G.E Water - Mỹ
12 tháng (đối với các thiết bị điện và vỏ thùng)

 

 
4.200.000 ₫ 3.750.000 ₫
-11%

Máy lọc nước RO Đại Thành 08ECO

Màng lọc RO nhập khẩu từ tập đoàn GE Water -Mỹ
12 tháng (đối với các thiết bị điện và vỏ thùng)

 

 
4.400.000 ₫ 3.950.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành 09ECO

Màng lọc nước RO nhập khẩu từ tập đoàn GE Water - Mỹ
12 tháng (đối với các thiết bị điện và vỏ thùng)

 

 
4.800.000 ₫ 4.300.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 07ECO (VÒI MỚI)

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
4.950.000 ₫ 4.450.000 ₫
-10%

Máy lọc nuớc RO Đại Thành THM 08ECO (VÒI MỚI)

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
5.150.000 ₫ 4.630.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 09ECO (VÒI MỚI)

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
5.550.000 ₫ 4.990.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 6 LÕI

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
4.700.000 ₫ 4.200.000 ₫
-11%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 7 LÕI

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
4.800.000 ₫ 4.300.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 8 LÕI

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
5.000.000 ₫ 4.500.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại Thành THM 9 LÕI

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
5.400.000 ₫ 4.850.000 ₫
-10%

Máy lọc nước RO Đại ThànhTHM 06ECO (VÒI MỚI)

Vỏ thùng: Kính cường lực siêu bền
12 tháng (đối với các thiết bị điện & vỏ thùng)

 

 
 
 
4.850.000 ₫ 4.350.000 ₫
-10%