Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước ENNO

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước tinh khiết 6 cấp lọc

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết 6 cấp lọc

Mã sản phẩm : EL6M

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất 10L/H

- 6 cấp lõi lọc

- Lõi lọc nhập khẩu trực tiếp Hàn Quốc

- Màng RO-Fimltec nhập USA 

5.630.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết 7 cấp lọc

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết 7 cấp lọc

Mã sản phẩm : EL7M

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ
- 7 Lõi cơ bản (có thể nâng cấp lên 8,9 lõi)

5.780.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết 8 cấp lọc

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết 8 cấp lọc

Mã sản phẩm : EL8M

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ
- 8 Lõi lọc

5.900.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết 9 cấp

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết 9 cấp

Mã sản phẩm : EL9M

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ
- 9 Lõi lọc

6.900.000 ₫

Máy lọc nước Tinh khiết nóng lạnh 5 cấp

Tên sản phẩm : Máy lọc nước Tinh khiết nóng lạnh 5 cấp

Mã sản phẩm : EL5B

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ

- 5 Lõi cơ bản 

- Tích hợp nóng lạnh tiện lợi  

7.140.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 6 cấp

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 6 cấp

Mã sản phẩm : EL6B

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ

- 6 Lõi cơ bản

- Tích hợp nóng lạnh

7.320.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 7 cấp

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 7 cấp

Mã sản phẩm : EL7B

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ

- 7 Lõi cơ bản

- Tích hợp nóng lạnh

7.470.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 8 cấp lọc

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 8 cấp lọc

Mã sản phẩm : EL8B

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ

- 8 Lõi cơ bản

- Tích hợp nóng lạnh

7.610.000 ₫

Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 9 cấp

Tên sản phẩm : Máy lọc nước tinh khiết nóng lạnh 9 cấp

Mã sản phẩm : EL9B

Loại sản phẩm : Máy Lọc Nước RO

Thương hiệu : ENNO

Bảo hành : 24 tháng

Mô tả SP :

- Công suất: 10 L/giờ

- 5 Lõi cơ bản 

- Tích hợp nóng lạnh tiện lợi  

8.590.000 ₫