Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Máy Lọc Nước A.O.Smith

Xem dạng Lưới Danh sách
Xếp theo
Hiển thị trên trang

Máy lọc nước Aosmith RO AR75-A-S-1

Tên sản phẩm: Máy lọc nước RO AR75-A-S-1

Loại sản phẩm: Đặt dưới chậu rửa

Công suất lọc: 75 GPD (284L/ngày)

Tính năng:

Công nghệ RO – Side Stream
Hệ thống kiểm soát điện tử EMS (cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ…) màn hình LED, vòi cao cấp.

6.900.000 ₫

Máy lọc nước Aosmith RO AR75-A-S-2

Tên sản phẩm: Máy lọc nước RO AR75-A-S-2

Loại sản phẩm: Đặt dưới chậu rửa

Công suất lọc: 75 GPD (284L/ngày)

Tính năng:

iRO-EMS: Hệ thống giám sát điện tử thể hệ mới hiển thị cảnh báo thay thế lõi RO Công nghệ màng lọc RO – Side Stream, giúp tăng thêm 66% lượng nước tinh khiết, giảm 56% lượng nước thải, kéo dài tuổi thọ màng lọc trung bình hơn 1,5 lần. Lõi lọc ROSS bản quyền […]

8.750.000 ₫

Máy lọc nước RO Aosmith AR75-A-S-C1 đặt bàn

Tên sản phẩm: Máy lọc nước RO AR75-A-S-C1

Loại sản phẩm: Đặt bàn

Công suất lọc: 75 GPD (284L/ngày)

Tính năng:

Công nghệ RO – Side Stream.
Hệ thống kiểm soát điện tử EMS (cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ…), màn hình cảm ứng

11.800.000 ₫

Máy lọc nước RO Aosmith AR75-A-S-H1 đặt bàn

Tên sản phẩm: Máy lọc nước RO AR75-A-S-H1

Loại sản phẩm: Đặt bàn

Công suất lọc: 75 GPD (284L/ngày)

Tính năng:

Công nghệ RO – Side Stream.
Hệ thống kiểm soát điện tử EMS (cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ…) khóa an toàn trẻ em, màn hình cảm ứng.

11.450.000 ₫

Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Tên sản phẩm: Máy lọc nước RO AR600-C-S-1

Loại sản phẩm: Đặt dưới chậu rửa

Công suất lọc: 600 GPD (94L/giờ)

Tính năng:

Công nghệ RO – Side Stream.
Hệ thống kiểm soát điện tử EPM (cảnh báo thay thế lõi lọc, cảnh báo rò rỉ…), không bình chứa, vòi điện tử.

14.900.000 ₫