Bạn chưa có mặt hàng nào trong giỏ.

Hướng dẫn thanh toán

THÔNG TIN THANH TOÁN :

 1. Nhân viên chúng tôi giao hàng và thu tiện tận nới quí khách.

 2. Quí khách Chuyển khoản:

 Thông tin tài khoản:

*Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - VietinBank

Số tài khoản : 711AB8591081

Tên tài khoản : NGUYỄN BÁ LÂM

Chi nhánh : Hồ Chí Minh

Nội dung thanh toán : Mã khách hàng hoặc địa chỉ.

 *Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Á Châu - ACB

 Số tài khoản : 171885359

 Tên tài khoản : NGUYỄN BÁ LÂM

 Chi nhánh : Hồ Chí Minh

 Nội dung thanh toán : Mã khách hàng hoặc địa chỉ.

*Tên ngân hàng : Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

 Số tài khoản :  6200205213024

 Tên tài khoản : NGUYỄN BÁ LÂM

 Chi nhánh : Hồ Chí Minh

 Nội dung thanh toán : Mã khách hàng hoặc địa chỉ.

 

*Tên ngân hàng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín

 Số tài khoản :   060007286077

 Tên tài khoản : NGUYỄN BÁ LÂM

 Chi nhánh : Hồ Chí Minh

 Nội dung thanh toán : Mã khách hàng hoặc địa chỉ.

*Tên ngân hàng : Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam

 Số tài khoản :   0071004229825

 Tên tài khoản : NGUYỄN BÁ LÂM

 Chi nhánh : Hồ Chí Minh

 Nội dung thanh toán : Mã khách hàng hoặc địa chỉ.